Dödsbodelägarna efter Hanna Nilsdotter och Per Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:6 (aktuellt nummer) - 1 september 1915