Dödsbodelägarna efter Hanna Mårtensson, född Olsdotter (maka till Håkan Mårtensson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer) 24 augusti 1942 - 5 mars 1952