Dödsbodelägarna efter Hanna Lindström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 17 april 1913 - 6 februari 1922