Dödsbodelägarna efter Hanna Andersdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer) 1 september 1876 - 20 mars 1890