Dödsbodelägarna efter Håkan Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:44 (aktuellt nummer) 15 mars 1909 - 22 mars 1944
Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer) 15 mars 1909 - 15 mars 1909
Vallarum 7:7 (avregistrerat nummer) 15 mars 1909 - 15 mars 1909