Dödsbodelägarna efter Håkan Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:9 (avregistrerat nummer) 1 maj 1903 - 20 juni 1935
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 20 juni 1935 - 20 juli 1935