Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Gustaf Vilhelm Fogelberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:52 (aktuellt nummer) 17 oktober 1964 - 2 juli 1965