Dödsbodelägarna efter Göran Pehrsson Hellberg (make till Hanna Bengtsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:8 (aktuellt nummer) 31 december 1885 - 5 januari 1886