Dödsbodelägarna efter Göran Johannesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 24:2 (aktuellt nummer) 23 oktober 1972 - 17 november 1972