Dödsbodelägarna efter Frans Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:19 (aktuellt nummer) 2 juni 1973 - 12 maj 1976