Dödsbodelägarna efter fanjunkare Sjöstedt

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 1826/31 -