Dödsbodelägarna efter Erik Jönsson (make till Nilla Jönsson, född Månsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:33 (aktuellt nummer) 23 april 1925 - 7 juli 1932