Dödsbodelägarna efter Emma Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:25 28 mars 1969 - 27 juni 1969
Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer) 28 mars 1969 – 27 juni 1969