Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Emma Olsson, född Andersson (änka efter Alfred Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 22 mars 1975 - 19 november 1975