Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Emma Kristina Gerberg, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:39 (aktuellt nummer) 12 januari 1958 - 18 juni 1958