Dödsbodelägarna efter Emil Mauritz Magnusson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:18 (aktuellt nummer) 24 januari 1973 - 27 september 1973