Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Emil Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 november 1942 - 7 april 1961