Dödsbodelägarna efter Else Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 20 november 1902 - 20 november 1909
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 20 november 1902 - 3 april 1908
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 20 november 1902 - 20 november 1919