Dödsbodelägarna efter Elna Pålsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 31 maj 1900 - 31 maj 1900