Dödsbodelägarna efter Elna Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:39 (avregistrerat nummer) 29 september 1932 - 20 juni 1934