Dödsbodelägarna efter Elna Olsdotter (maka till Tufve Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:26 (avregistrerat nummer) 15 september 1913 - 6 mars 1923
Vallarum 8:10 (avregistrerat nummer) 15 september 1913 - 6 mars 1923