Dödsbodelägarna efter Elna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:12 (avregistrerat nummer) 7 juli 1906 - 21 mars 1907