Dödsbodelägarna efter Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 22 oktober 1880 - 7 november 1887