Dödsbodelägarna efter Elna Nilsdotter, född Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer) 7 juli 1906 - 28 mars 1936

Efter Elnas bortgång fördelas ägandet av fastigheten enligt följande:

Anders Perssons del:
7 juli 1906 – 5 september 1921 Anders Persson (arvsskifte)
5 september 1921 – 15 april 1930 Per Olsson (köp)
15 april 1930 – 30 december 1931 Olof Andersson (köp)
30 december 1931 – 28 mars 1936 Wilhelm Jönsson Lindskog (köp, make till
Hulda Maria Andersson)

Anna Kristina Anderssons del:
7 juli 1906 – 26 juni 1925 Anna Kristina Andersson (arvsskifte)
26 juni 1925 – 28 mars 1936 Dödsbodelägarna efter Anna Kristina
Andersson (bouppteckning)

Olof Bernhard Anderssons del:
7 juli 1906 – 30 december 1931 Olof Bernhard Andersson (arvsskifte)
30 december 1931 – 28 mars 1936 Wilhelm Jönsson Lindskog (köp, make till
Hulda Maria Andersson)

Från och med den 28 mars 1936 ägs hela fastigheten åter utav endast en ägare.