Dödsbodelägarna efter Elna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 mars 1916 -6 november 1916