Dödsbodelägarna efter Elna Bengtsdotter (maka till Per Jönsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:14 (aktuellt nummer) 10 juli 1879 - 29 december 1879