Dödsbodelägarna efter Elna Andersson (maka till Mårten Åkesson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:5 (avregistrerat nummer) 21 november 1913 - 25 maj 1916
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 21 november 1913 - 25 maj 1916