Dödsbodelägarna efter Elna Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:4 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1910 - 9 januari 1915