Dödsbodelägarna efter Elna Andersdotter (maka till Nils Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:21 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1910 - 9 januari 1925
Vallarum 8:20 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1910 - 9 januari 1925
Vallarum 8:14 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1910 - 9 januari 1925
Vallarum 8:12 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1910 - 9 januari 1925