Dödsbodelägarna efter Ellen Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:61 Thulins hus (aktuellt nummer) 5 juli 1977 - 25 mars 1981