Dödsbodelägarna efter Einar Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer) 11 juni 1969 - 1 oktober 1969