Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Edit Ekberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 22 november 1975 - 26 april 1976
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 12 november 1975 - 26 april 1976