Dödsbodelägarna efter David Sjögren och Anna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 3 december 1903 - 2 mars 1907
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 23 juli 1906 - 2 mars 1907