Dödsbodelägarna efter Christian Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 1847 - 1861