Dödsbodelägarna efter Christian Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:25 (aktuellt nummer) - 11 april 1894
- 11 april 1894