Dödsbodelägarna efter Carl Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 14 november 1902 - 4 februari 1904