Dödsbodelägarna efter Bothilda Persson, född Niklasson