Dödsbodelägarna efter Betty Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:6 (aktuellt nummer) 17 april 1930 - 1 september 1938