Dödsbodelägarna efter Bernhard Viktor Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:12 avregistrerat nummer 2 juli 1970 - 29 april 1971
Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer) 2 juli 1970 - 29 april 1971