Dödsbodelägarna efter Bengta Persson (maka till Nils Magnus Rosengren)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:34 (avregistrerat nummer) 18 september 1893 - 18 januari 1895