Dödsbodelägarna efter Bengta Persdotter (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer) - 14 november 1896