Dödsbodelägarna efter Bengta Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 28 januari 1905 - 4 november 1905