Dödsbodelägarna efter Bengt Thomasson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer) 14 november 1891 - 2 mars 1892
Starrarps Ora 1:45 (avregistrerat nummer) 14 november 1891 - 2 mars 1892
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 14 november 1891 - 2 mars 1892