Dödsbodelägarna efter Bengt Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:10 (avregistrerat nummer) 6 juni 1899 - 7 maj 1911