Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Beata Nilsson (maka till Karl Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:20 (avregistrerat nummer) 7 september 1915 - 9 februari 1916
Fränninge 19:7 (avregistrerat nummer) 7 september 1915 - 9 februari 1916
Fränninge 19:2 (avregistrerat nummer) 7 september 1915 - 9 februari 1916