Dödsbodelägarna efter Axel W Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:66 (aktuellt nummer) 24 september 1981 -