Dödsbodelägarna efter Axel August Svensson (make till Sigrid Edit Svensson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 12 juni 1971 – 1974