Dödsbodelägarna efter Axel August Nilsson (make till Maria Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 2 mars 1956 - 25 mars 1956