Dödsbodelägarna efter Astrid Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:19 (aktuellt nummer) 9 januari 1976 - 12 maj 1976