Dödsbodelägarna efter Anton Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:23 Bombi Bitt Huset (aktuellt nummer) 28 december 1968 - 30 december 1968